IngenjörIngenjörskonst

Allt började 1971 med en kreativ ingenjör i en sjukhussäng. I brist på utmaningar såg den nyopererade ingenjören Adolf Kowal sig om i sin närmaste omgivning och började fundera på hur man skulle kunna både förbättra och effektivisera rakning av ett hudområde inför en operation (preoperativ rakning).

En intensiv produktutveckling startade. Adolf Kowal utgick helt och hållet ifrån vad han tyckte hyveln borde åstadkomma. Resultatet blev Gallant - en hyvel som inte alls ser ut som traditionella rakhyvlar. Den konstruerades för att enkelt följa kroppens rundade kontur, och genom att handtaget placerades framför bladet krävs endast ett lätt tryck med fingertopparna för att hyveln ska glida smidigt över huden.

Adolf Kowal såg också kvaliteten som väldigt viktig. Rakbladet gjordes därför av platinabelagt kvalitetsstål för att raka så precist och säkert som möjligt, och minimera risken för skärsår och hudirritation.

Världens succé

Responsen lät inte vänta på sig. Hyveln fungerade precis som Adolf Kowal hade tänkt sig, och inom

sjukvården såg man stora fördelar med att använda den. I början av 1980-talet inledde företaget Process Construction tillverkningen och snart var bland annat Stockholms Läns landsting och Svenska Apoteksbolaget regelbundna kunder. Intresset spred sig även internationellt och sedan många år är USA och Indien de två största marknaderna för Gallanthyveln.

Som en av flera bekräftelser på Gallants innovativa och genomarbetade konstruktion tilldelades rakhyveln år 1988 den svenska designutmärkelsen Utmärkt Svensk Form.

Process Construction

Gallant tillverkas och distribueras av Process Construction med huvudkontor i Gärsnäs, Sverige.

Process Construction deltar regelbundet med Gallanthyveln i den stora medicintekniska mässan Medica i Düsseldorf.

Kontakt

Telefon 0414-201 83

E-post procon@gallant-sweden.com
Postadress: Process Construction
                    Box 24, 272 03 Gärsnäs